planning case >> KASSAW卡梭品牌策划

服务客户:卡梭(KASSAW)
 
服务项目:品牌策划
 
服务细节:品牌文化建立与战略定位、空间设计、画册策划与设计、物料设计、官网设计与制作、代言人签约等
 
 
 
▼卡梭形象代言人——签约活动策划
 
▼卡梭品牌画册设计
 
▼卡梭灯片设计
 
▼卡梭网站设计

 
 
 ▼卡梭空间设计