planning case >> 小童牛汽车服务公司

服务客户:小童牛(BULLICO)
 
服务项目:品牌画册策划
 
服务细节:画册设计、文案撰写、名片设计、手提袋设计等
 
 
▼小童牛—品牌画册
 
▼小童牛—总裁形象拍摄
 
 
▼小童牛—礼品定制
 
 
▼小童牛—手提袋
 
 
▼名片设计
 
 
▼VIP卡设计